هنر خطای دیداری

هنر خطای دیداری

هنرمند اوکراینی اولگ شاپلیاک Oleg Shuplyak در نقاشی های تماشایی و شگفت انگیز خود شاهکارهایی از هنر خطای باصره را به نمایش گذاشته است.

منبع :    http://www.gagdaily.com

O 8

 

O 1

 

O 2

 

O 3

 

O 4

 

O 5

 

O 6

 

O 7

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Vangog0000aa48_big