درباره

نگارخانه سپنج

نگارخانه سپنج با هدف ارائه آثار هنری پیشکسوتان، کشف استعدادهای جوان و تقویت بازار هنر توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است و آرزوی مؤسسان ایجاد فضایی شاداب، گرم و دوستانه در چهارچوب ارائه فرصتهای برابر به همه سلایق هنری به ویژه دوستداران هنرهای تجسمی جهت مبادلات هنری در فضای شهرمان سبزوار است. به نظر ما در شهری که استخوان ترکانده و مناسبات مدرن و گروههای اجتماعی جدید به تکاپو برخاسته اند، تلاش برای شناخت نیازهای فرهنگی و هنری جدید بازتاب مناسب خود را خواهد یافت.
هنرهای تجسمی می توانند از قیود تنگ و تعریف شده سنتی خارج و حیات جدیدی را از طریق نمایشگاه های ادواری مداوم و منظم دنبال نمایند و مخاطبین جدیدی در همه گروههای مردم بیابند. هنرمندان از طریق ارتباط با این گروهها نیازهای اقتصادی خود را جهت تداوم خلاقیت های هنری تامین خواهند نمود و خون تازه ای در رگهای هنر و فرهنگ شهر به گردش در خواهد آمد.
جامعه ما به تلطیف روابط از طریق هنر نیازمند است. یک اثر هنری زیبا که در محل زندگی، عبور، یا مراجعه افراد قرار داده می شود موجب نشاط و تأمل انسانی و عاطفی می گردد که اثربخشی آن با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نخواهد بود. رسوبِ این تأثرِ مطبوعِ زیبا شناسانه و چه بسا آگاهی بخش در اذهان افراد، تأملات و تعاملات منطقی تر و منصفانه تری را بدنبال خواهد داشت.
اخیرا ٌ نمایشگاهی در نگارخانه ای در تهران با شعار “هرخانواده، یک اثرهنری” افتتاح شد. به نظر کارشناسان جدا از ارزش معنوی یک اثر هنری، افزایش ارزش مادی آن نیز که گاه از طلا افزونتر است می تواند توجیه کننده سرمایه گذاری هر خانواده در زمینه خرید اشیای هنری قلمداد گردد.
ما همه همشهریان به ویژه مدیران ساختمان و بناهای بزرگی که مورد مراجعه عموم مردم هستند، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسین، وکلا، مسئولان فضاهای آموزشی، بانک ها و موسسات بزرگ تجاری و تولیدی، مدیران دولتی و … را به بازدید و خرید آثار هنری و حمایت از هنر خلاقه و شادی بخش هنرمندان شهر خود دعوت می کنیم. باشد که محیط انسانی تری بسازیم.

Start typing and press Enter to search