گلدوزی روی فلز توسط یک خانم لیتوانیایی

گلدوزی روی فلز توسط یک خانم لیتوانیایی

 

درست همان گونه که آن را به نظر آورده اید و در فکرتان بوده است ، آن را خواهید دید. هنرمند اوکراینی Severija Incirauskaite-Kriauneviciene

به این روش کارش را انجام می دهد. این زن فقط با یک دریل کوچک و ابزار گلدوزی کار لذت بخش خود را دنبال می کند. نگاهی به کارهای او داشته باشیم.

منبع: http://www.gagdaily.com

 

0000aa48_big

 

0000aa49_big

 

0000aa4a_big

 

0000aa4b_big

 

0000aa4c_big

 

0000aa46_big

 

0000aa47_big

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

O 8003