گزارش تصویری: نمایشگاه های آثار هنری سپنج و سوسن نوباغی

گزارش تصویری: نمایشگاه های آثار هنری سپنج و سوسن نوباغی

 سبزواریان: در این هفته فضای هنری شهر با تراکم خبری روبرو بود.
گالری سپنج اولین دوره نمایشگاهی خود را تجربه کرد و آثار حجمی، نقاشی و عکاسی ۳۰ هنرمند سبزواری را رونمایی نمود.
سوسن نوباغی هم در نگارخانه امیرشاهی اداره فرهنگ و ارشاد سبزوار برای گالری نقاشی ها و مینیاتورهای خود افتتاحیه داشت.
شما را به دیدن تصاویر این دو نمایشگاه هنری دعوت می‌کنیم.
عکس: سید رسول عزیزی

گالری سپنج، ۳۰ متری دانشگاه

نمایشگاه آثار سوسن نوباغی، نگارخانه امیرشاهی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Karimi Talab Mortaza0312114525-news