بی‌خانمان‌ها در بازی سایه و نور

بی‌خانمان‌ها در بازی سایه و نور

عکس آنلاین / مصطفی ملکی: آرون دراپر می‌خواهد تا بی‌خانمان‌ها را در نورهای متفاوت ببینند. برای همین منظور نام پروژه‌اش را «در معرض نوردهی قرار گرفته» گذاشته است. او خیابان‌ها را با دوربین‌اش بالا و پایین کرده تا بتواند پرتره‌هایی از بی‌خانمان‌ها بگیرد و آنها را به زیر نور و دور از سایه‌ای که دیگران با نگاه‌هایشان بر سر آنها انداخته‌اند ببرد. دراپر که استاد رشته‌ی عکاسی در دانشگاه شیکاگو است می‌گوید که هدف از این مجموعه این است که باعث شویم بی‌خانمان‌ها تا آنجا که ممکن است در معرض نیاز‌هایی که به آنها احتیاج دارند قرار بگیرند. من از نور استفاده کردم تا بیننده درگیر سوژه شود و آن را بپذیرد. امیدوارم این مجموعه بتواند نگاهی انسانی‌تر را به سوی بی‌خانمان‌ها گسیل کند. اگر من قادر باشم بر روشی که بیننده به بی‌خانمان‌ها نگاه می‌کند تاثیر بگذارم، آن وقت می‌توانم کارم را موفق بدانم و این به من چیزی جز امید برای ادامه‌ی کار نمی‌دهد.

 

draperlighting1

 

draperlighting2

 

Homeless Portrait

 

Homeless Portrait

 

Homeless Portrait

 

Homeless Portrait

 

Homeless Portrait

 

Z1

 

Homeless Portrait

 

Homeless Portrait

 

Homeless Portrait

 

Homeless Portrait

 

Homeless Portrait

 

Homeless Portrait

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

MonblanVangog